Giải thưởng:
CUỘC THI ẢNH MÙA XUÂN TÂN SỬU - NĂM 2021
Giải thưởng cho mỗi chủ đề (có bổ sung):

Chủ đề Giải thưởng Hopa

Nhà tài trợ

Leofoto VietNam NSNA Thế Lâm Công ty cổ phần Lê Bảo Minh
Xuân Quê Hương 01

Giải Nhất

6.000.000 VNĐ

+ 01 cúp vàng

  1.000.000 VNĐ Máy Canon EOS 3000D kit 18-55
02

Giải Nhì

4.000.000VNĐ

+ 01 cúp bạc / mỗi giải

  800.000 VNĐ /mỗi giải 1 ống kính EF-50stm/mỗi giải
03

Giải Ba

2.500.000 VNĐ

+ 01 cúp đồng / mỗi giải

  500.000 VNĐ /mỗi giải 1 máy in ảnh TS707/mỗi giải
05 Giải

Khuyến khích

1.000.000 VNĐ / mỗi giải 200.000 VNĐ /mỗi giải 1 túi herribone/mỗi giải
Chim, Động vật thiên nhiên, Hoa, Cá kiểng 01

Giải Nhất

6.000.000 VNĐ

+ 01 cúp vàng

1 Tripod Carbon và ball head – LS-324C + LH – 40

trị giá 9.370.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ Máy Canon EOS 3000D kit 18-55
02

Giải Nhì

4.000.000 VNĐ

+ 01 cúp bạc / mỗi giải

1 Tripod carbon và  ball head –  LS-284C +    LH – 30

trị giá 8.200.000 VNĐ /mỗi giải

800.000 VNĐ /mỗi giải 1 ống kính EF-50stm/mỗi giải
03

Giải Ba

2.500.000 VNĐ

+ 01 cúp đồng / mỗi giải

1 Monopod              MP-284C

trị giá 1.650.000 VNĐ /mỗi giải

500.000 VNĐ /mỗi giải 1 máy in ảnh TS707/mỗi giải
05 Giải

Khuyến khích

1.000.000 VNĐ

mỗi giải

200.000 VNĐ /mỗi giải 1 túi herribone/mỗi giải
Nhuận ảnh: 300.000 VNĐ / 1 ảnh