Giải NhấtXuân yêu thương
(Trần Anh Tuấn - Hà Nội)Giải NhìNắng xuân.
(Hồ Văn Thái Hoàng - TP HCM)


Tết đoàn viên
(Nguyễn Sơn Tùng - Lạng Sơn)Giải BaHội làng Triều Khúc
(Bùi Đăng Thanh - Hà Nội)


Hạnh phúc giản đơn
(Lê Hồng Đức - Tuyên Quang)


Chiều xuân
(Trần Ngọc Dũng - TP HCM)Giải Khuyến KhíchBến Xuân
(Nguyễn Thanh Tùng - TP HCM)


Hà Nội đón giáng sinh và năm mới
(Phạm Văn Học - Hà Nội)


Mùa xuân nho nhỏ
(Nguyễn Đức Phước - Hà Nội)


Vườn Hoa Gò Công
(Dương Công Sơn - TP HCM)


Xuân về bên hiên
(Bùi Đăng Thanh - Hà Nội)

Danh sách tác giả


Tác phẩm Tên tác giả
Giải Nhất Xuân yêu thương Trần Anh Tuấn - Hà Nội
Giải Nhì Nắng xuân. Hồ Văn Thái Hoàng - TP HCM
Giải Nhì Tết đoàn viên Nguyễn Sơn Tùng - Lạng Sơn
Giải Ba Hội làng Triều Khúc Bùi Đăng Thanh - Hà Nội
Giải Ba Hạnh phúc giản đơn Lê Hồng Đức - Tuyên Quang
Giải Ba Chiều xuân Trần Ngọc Dũng - TP HCM
Giải Khuyến Khích Bến Xuân Nguyễn Thanh Tùng - TP HCM
Giải Khuyến Khích Hà Nội đón giáng sinh và năm mới Phạm Văn Học - Hà Nội
Giải Khuyến Khích Mùa xuân nho nhỏ Nguyễn Đức Phước - Hà Nội
Giải Khuyến Khích Vườn Hoa Gò Công Dương Công Sơn - TP HCM
Giải Khuyến Khích Xuân về bên hiên Bùi Đăng Thanh - Hà Nội