Giải NhấtKHU BẢO TỒN TRÀ SƯ
(Nguyễn Hoàng Nam - An Giang)Giải NhìXuân đã về
(Nguyễn Trang Kim Cương - TP HCM)


Tung cánh
(Bạch Thị Tố Anh - TP HCM)Giải BaSay
(Cao Thị Thanh Hà - TP HCM)


Chung đôi
(Nguyễn Anh Tuấn - Hà Nội)


Tình Xuân
(Ngô Công Hoàng - Bình Dương)Giải Khuyến KhíchTrái tim mùa xuân
(Võ Hoài Huy - Bình Định)


Cho con
(Nguyễn Hữu Nghĩa - TP HCM)


MẮT XANH RUBY
(Trần Hoàng Phong - TP HCM)


Mong xuân về
(Cao Thanh Hải - TP HCM)


Vũ điệu mừng xuân
(Cao Thanh Hải - TP HCM)

Danh sách tác giả


Tác phẩm Tên tác giả
Giải Nhất KHU BẢO TỒN TRÀ SƯ Nguyễn Hoàng Nam - An Giang
Giải Nhì Xuân đã về Nguyễn Trang Kim Cương - TP HCM
Giải Nhì Tung cánh Bạch Thị Tố Anh - TP HCM
Giải Ba Say Cao Thị Thanh Hà - TP HCM
Giải Ba Chung đôi Nguyễn Anh Tuấn - Hà Nội
Giải Ba Tình Xuân Ngô Công Hoàng - Bình Dương
Giải Khuyến Khích Trái tim mùa xuân Võ Hoài Huy - Bình Định
Giải Khuyến Khích Cho con Nguyễn Hữu Nghĩa - TP HCM
Giải Khuyến Khích MẮT XANH RUBY Trần Hoàng Phong - TP HCM
Giải Khuyến Khích Mong xuân về Cao Thanh Hải - TP HCM
Giải Khuyến Khích Vũ điệu mừng xuân Cao Thanh Hải - TP HCM